Prezentace genetických zdrojů

V rámci zemědělské výstavy v Českých Budějovicích, kde bude prezentována mimo jiné práce napříč obory z potravinářství, myslivosti, lesnictví, včelařství a rybářství budou pro návštěvníky připravené naučné postery a ukázky semen vybraných genových zdrojů. Pořádá Agritec.

Prezentace odrůd a šlechtění bramboru

Výstavka odrůd a prezentace postupů v novošlechtění bramboru v rámci výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. Pořádá Výzkumný ústav bramborářský.