CELOSTÁTNÍ POLNÍ DEN ÚKZÚZ V CHRASTAVĚ

Zajímá Vás téma zemědělství a pěstování zemědělských plodin? Přijeďte za námi do CHRASTAVY. Budeme hovořit o udržitelné produkci – výživě, ochraně rostlin, ale i o šlechtění odrůd. Součástí akce budou komentované prohlídky odrůdových pokusů a prohlídky výživářských pokusů.