Pouť smíření 2022

Již po sedmnácté se vydáme po stopách více než dvaceti tisíc Brňanů, kteří byli před 77 lety hnáni směrem k rakouským hranicím. Zatímco práceschopní muži museli zůstat ve městě na nucené práce, do průvodu byly nahnány ženy, děti a starci. Na cestě a v následujících dnech a týdnech útrapám podlehlo nejméně 1700 z nich. Také…Read more

Noc kostelů v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních představení a dalších …

Brněnská muzejní noc

Muzeum starobrněnského opatství Program. 18:00 — 22:30 Poklady kláštera – pinakotéka; 19:15 Přednáška v Mendelově refektáři. Mgr. Miriam Kolářová: Nezávislé ženy v umění středověku (Mlada Přemyslovna, Konstancie Uherská, Anežka Česká, Eliška Rejčka) 20:15 Přednáška v Mendelově refektáři. Mgr. Lenka Stolárová: Petr Paulus Rubens a jeho dílo www.brnenskamuzejninoc.cz  

Premiéra nové hudební mše skladatele Jiřího Fadrného

Slavnostní bohoslužba v bazilice proběhne za přítomnosti Mons. Luise Marina s premiérou nové hudební mše skladatele Jiřího Fadrného a s brněnskou premiérou opery Miloše Štědroně o Mendelovi. https://www.opatstvibrno.cz/farnost.html

Oslavte s námi Mendelovy 200. narozeniny!

Slavnostní bohoslužba, při které bude zahájen týden oslav u příležitosit 200. narozenin G. J. Mendela, bude sloužena za přítomnosti arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Jana Graubnera. https://www.opatstvibrno.cz/farnost.html