200 hrušní pro Mendela

Výsadba starých odrůd na pozemku nedaleko rodného domu J. G. Mendela ve Vražném.