Slavnostní odhalení zrestaurované křtitelnice

Zrestaurovaná křtitelnice, jejíž části byly ve farní zahradě, bude slavnostně odhalena 23. 7.