Světla a stíny regenerace starokladrubského vraníka – přednáška

Regenerační proces starokladrubského vraníka je unikátním počinem,
jenž je neodmyslitelně spjat s hřebčínem ve Slatiňanech a osobou
profesora Františka Bílka. Jednalo se o velmi náročnou akci, kterou
navíc provázela řada rozmanitých úskalí. Lidský faktor, pevné zázemí a
politické klima – to vše mělo na regenerační proces zásadní vliv.
Prostředí Výzkumné stanice pro chov koní ve Slatiňanech tak bylo
pomyslnou kulisou pro vznik jedinečného příběhu starokladrubských
vraníků, který bude představen prostřednictvím této externí přednášky.
Přednášející: Eva Jurečková.