Výstava Mendel – vzdělávací program, v augustiniáns. klášteře, sv. Tomáš

Cz popis akce