Den otevřených dveří na katedře botaniky PřF UP Olomouc

Program:

9:00 – Uvítání návštěvníků,

9:15 – Přednáška „GMO – máme se jich bát“,

10:00 – Prohlídka sbírkových skleníků, prohlídka genových zdrojů rodu Lactuca, prohlídka sbírky mikroorganismů a dalšího zázemí pracoviště,

12:00 – Ukončení akce.

Registrace: alice.mosociova@upol.cz