Den otevřených dveří VÚRV

Komentované prohlídky areálem největšího zemědělského výzkumného ústavu v ČR. Návštěvníci se seznámí s aktuálními tématy zemědělského výzkumu, ukázkami šlechtitelských metod, výzkumných postupů a pokusných parcel, na kterých šlechtění a výzkum probíhají. Součástí programu bude také návštěva Genové banky, ve které je uchováván genofond rostlin významných pro zemědělství a obživu pocházející z celého světa. Akce od 8:00 do 12:30, pro školy a veřejnost. Více informací O AKCI najdete na webu www.vurv.cz nebo facebooku.