Křtitelnice

Restaurovaná křtitelnice, jejíž části byly ve farní zahradě, bude slavnostně odhalena 23. 7.