Mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů

Pořádá Zemědělský výzkum spo. s r.o.