Prezentace genetických zdrojů

V rámci zemědělské výstavy v Českých Budějovicích, kde bude prezentována mimo jiné práce napříč obory z potravinářství, myslivosti, lesnictví, včelařství a rybářství budou pro návštěvníky připravené naučné postery a ukázky semen vybraných genových zdrojů.

Pořádá Agritec.